fbpx

ПОЛИТИКА ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИТЕ (COOKIES)

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни, с настоящата политика „Плама Груп“ ЕООД предоставя информация на посетителите на тази интернет страница относно условията за събиране и обработка на лични данни и използване на „Бисквитки“ (“Cookies”).

ПОЛИТИКА ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Относно всякакви въпроси, свързани със събирането, съхранението и обработката на вашите лични данни от наша страна, можете да се свържете с нас на следните адреси: гр. София, бул. България 51Б ул. тел.: +359888140167, Управител: Дарен Бонев

І. Обща информация относно събирането и обработването на лични данни:

Ние събираме следните лични данни – име, фамилия, рождена дата, местоживеене, телефон и имейл . Изброените лични данни се използват от нас с цел идентификация и изготвяне на търговска и данъчна документация – договори, фактури, разписки и др. Събраните от нас лични данни в никакъв случай няма да бъдат предавани на трети лица без вашето изрично писмено съгласие освен в случаите, изрично посочени в закон или друг нормативен акт. Всички събрани лични данни се съхраняват и обработват при стриктно спазване на действащото законодателство. Ние разполагаме с квалифициран и обучен персонал, технически средства и организационни мерки, чрез които гарантираме, че няма да бъде допуснат неразрешен достъп, ползване, загуба или предоставяне на трети лица на посочените от вас лични данни.             

ІІ. Какви права имате при събиране и обработка на лични данни от наша страна.

Вие имате право по всяко време да поискате и да получите достъп до личните ви данни. Също така имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране и обработка от наша страна на вашите лични данни и/или те да бъдат заличени или коригирани.

ІІІ. Принципи при събирането и обработката на личните данни:

При събирането и обработката на личните данни ние се ръководим от следните принципи:

ІІІ.1 Събирането на личните данни става законосъобразно и добросъвестно.

ІІІ.2 Събирането на личните данни става само с конкретни законосъобразни цели – идентификация и изготвяне на търговска и данъчна документация.

ІІІ.3 Събират се възможно най-малко по вид лични данни, с оглед постигане на целите съгласно т.ІІІ.2.

ІІІ.4 Събраните лични данни се съхраняват за период, достатъчен за постигането на целите съгласно т.ІІІ.2.

ІІІ.5 Предоставените от вас лични данни следва да бъдат точни и коректни.

ІІІ.6 При събирането, обработката и съхранението на личните данни ние използваме всички необходими нива на сигурност за запазвене на тяхната конфиденциалност и избягване на нерегламентираното им разгласяване.

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИТЕ (COOKIES)

Тази интернет страница използва „Бисквитки“ (“Cookies”) с единствената цел да предложи по-качествени услуги на посетителите чрез персонализиране и предлагане на съответния посетител на най-подходящото за него съдържание. Използването на „Бисквитки“ (“Cookies”) служи като насока за по-бързо и лесно намиране на търсена инфолмация.

Настоящата Политика относно „Бисквитките“ (“Cookies”) има за цел да запознае посетителите на сайта какво представляват бисквитките и какви права имат посетителите във връзка с използването им.

  1. I. Какво представляват „Бисквитките“ (“Cookies”)?

„Бисквитките“ (“Cookies”) са малки текстови файлове, които се генерират от използвания браузър и се съхраняват на съответното устройство с цел да запомнят вашите предпочитания. При последващо зареждане на съответната интернет страница те изпращат съдържащата се в тях информация и помагат за по-бързото и лесно насочване към съдържанието, от което се интересувате. Важно е да знаете, че съхраняването на тези файлове на Вашето устройство става само чрез Вашето изрично съгласие, за което настоящата интернет страница ще Ви попита. Освен това Вие можете по всяко време да блокирате и премахнете „Бисквитките“ (“Cookies”), като използвате настройките на съответния браузър.

  1. II. Видове „Бисквитки“ (“Cookies”):

II.1 Задължителни „Бисквитки“ (“Cookies”) – Това са „Бисквитки“ (“Cookies”), които се отнасят до основните функции на интернет страницата и без инсталирането на които тя не може да функционира пълноценно. Затова те се инсталират задължително, в случай че искате да посетите и разгледате интренет страницата.

II.2 „Бисквитки“ (“Cookies”) за функционалност – Това са „Бисквитки“ (“Cookies”), които не са задължителни с оглед посещението и разглеждането на интернет страницата, но помагат за персонализиране предпочитанията на посетителите, а оттам до улесняване на техния достъп до търсената от тях информация.

II.3 Рекламни „Бисквитки“ (“Cookies”) – тези „Бисквитки“ (“Cookies”) регистрират вашите предпочитания към рекламите, които разглеждате. Тяхната цел е да ви насочват по-ефективно към предпочитаните от вас продукти и услуги без по никакъв начин да ограничават възможността да разглеждате всякакъв вид реклами. Някои от тези „Бисквитки“ (“Cookies”) принадлежат на трети страни.

II.4 „Бисквитки“ (“Cookies”) към други интернет страници – те служат за препращане към други интернет страници като Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube и др. Тези бисквитки се контролират от съответната интернет страница, към която препращат и ние нямаме контрол над тях.

II.5 „Бисквитки“ (“Cookies”) за аналитичност, мониторинг и статистика – тези „Бисквитки“ (“Cookies”) събират статистическа информация за броя посетители, както и за проявен по-голям или по-малък интерес към определени секции от интернет страницата. Те ни позволяват да подобряваме съдържанието на интернет страницата, съобразявайки се с предпочитанията на посетителите.

Посетителите на интернет страницата трябва да имат предвид също така, че ние използваме услугите на трети страни, които също събират и съхраняват „Бисквитки“ (“Cookies”) с цел анализ, мониторинг и статистика. Такива услуги са:

Google Analytics – това е услуга, предоставена от американската корпорация Google. Google Analytics използва „Бисквитки“ (“Cookies”) с цел анализиране на използването на нашата интернет страница. В тази връзка корпорация Google събира и съхранява „Бисквитки“ (“Cookies”) и обработва информация от тях, свързана с трафика, активността и ползването на интернет страницата. Ваше право е да се откажете от възможността Google Analytics да събира такива данни при посещението ви на нашата интернет страница.

Повече информация относно политиката на поверителност и условията за работа на Google Analytics може да намерите тук:

https://policies.google.com/privacy/partners

В случай че решите да откажете събирането на данни от Google Analytics, можете да направите това чрез следния инструмент:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

II.6 „Бисквитки“ (“Cookies”) за директен маркетинг:

Google DFP Platform – технологията DoubleClick for Publishers (DFP) е предоставена от американската корпорация Google. Нашата интернет страница я използва, за да можете вие да получите реклама и маркетинг съдържание, съобразени с вашите нужди и предпочитания. Използваните от тази технология „Бисквитки“ (“Cookies”) се събират, съхраняват и използват от Google.

Повече информация относно политиката на поверителност и условията за работа на Google DFP Platform може да намерите тук:

https://policies.google.com/privacy/partners

III. Изтриване на „Бисквитки“ (“Cookies”). Трябва да знаете, че съхранението на „Бисквитки“ (“Cookies”) на вашите устройства, както и използването им от нашата интернет страница или трети лица се извършва само с вашето изрично съгласие за това. За целта, при първоначално посещение на нашата интернет страница, браузърът който използвате ще ви изпрати съобщение, с което вие трябва да приемете или отхвърлите използването на „Бисквитки“ (“Cookies”). Отхвърлянето на „Бисквитки“ (“Cookies”) може да доведе до ограничена функционалност на интернет страницата при посещението и разглеждането ѝ.

В случай че дадете съгласие за използването на „Бисквитки“ (“Cookies”), вие можете по всяко време да се откажете от това, като ограничите отчасти или изцяло използването им и/или изтриете вече съхранени на вашето устройство „Бисквитки“ (“Cookies”). Това става чрез съответните настройки на браузъра, който използвате, като най-често се използват следните менюта: Options – Tools/Preferences. Повече подробности относно процеса на изтриване и ограничаване на „Бисквитки“ (“Cookies”) може да намерите на интернет страницата на съответния браузър.

II.7. Отказ от гаранции

 (a) Използването на платформата „БАЧКАМ“ е изцяло а Ваш риск

ТЕХНОЛОГИЯТА НА ПЛАТФОРМАТА „БАЧКАМ“  Е ПРЕДОСТАВЕНА ВЪЗ ОСНОВА НА УСЛОВИЯ, ТАКИВА, КАКВИТО СА, БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ЯВНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧВАЩИ, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ ОТ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВСКА ПРИГОДНОСТ, ОТГОВАРЯНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, НАЕМ НА ОБЕКТИ И НЕНАРУШЕНИЯ. „БАЧКАМ“ НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИИ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО, ПРЕДОСТАВЕНО ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА „БАЧКАМ“ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА КОЙТО И ДА Е ОТ САЙТОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ С ПЛАТФОРМАТА „БАЧКАМ“ И НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОГОВОРЕНОСТИ, ГАРАНЦИИ ИЛИ НАРУШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С КАКВИТО И ДА БИЛО (I) ГРЕШКИ, ПРОПУСКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО, (II) ЛИЧНИ ТРАВМИ ИЛИ УВРЕЖДАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ОТ КАКВОТО И ДА БИЛО ЕСТЕСТВО, ПРИЧИНЕНИ ОТ ДОСТЪПА ВИ ДО ПЛАТФОРМАТА „БАЧКАМ“ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО Й, (III) ВСЯКАКЪВ ДОСТЪП ДО НАШИТЕ СЪРВЪРИ ЗА СИГУРНОСТ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ И/ИЛИ ВСЯКАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И/ИЛИ ФИНАНСОВА ТАКАВА, КАКВАТО СЕ СЪХРАНЯВА В ТЯХ И (IV) СЪБИТИЯ ИЗВЪН РАЗУМНИЯ НИ КОНТРОЛ.  

 BACHKAM не предоставя гаранции, не одобрява, не гарантира или не поема отговорност за която и да е услуга, рекламирана или предлагана от трета страна чрез платформата „БАЧКАМ“ или който и да е сайт с хипервръзка или такава, която е включена в някакъв банер или друга реклама и „БАЧКАМ“ няма да бъде страна между Вас и други потребители или Вас и трети страни-доставчици на продукти или услуги. Както при наемането на продукт или набавянето на услуга чрез което и да било средство или в каквато и да било среда, трябва добре да преценявате и да внимавате, където се налага. Без да се ограничава от гореизложеното, „БАЧКАМ“ и съдружниците не гарантират, че достъпът до платформата „БАЧКАМ“ ще бъде непрекъснат или че платформата „БАЧКАМ“ ще бъде безгрешна; нито пък дават никаква гаранция относно резултатите, които могат да бъдат получени от използването на платформата „БАЧКАМ“ или относно навременността, точността, надеждността, пълнотата или съдържанието на която и да е задача, услуга, информация или материали, предоставени чрез или във връзка с използването на платформата „БАЧКАМ“. „БАЧКАМ“ и съдружниците не носят отговорност за поведението, независимо дали онлайн или офлайн, на който и да е потребител. „БАЧКАМ“ и съдружниците не гарантират, че платформата „БАЧКАМ“ не съдържа компютърни вируси, системни откази, червеи, троянски коне или други вредни компоненти или неизправности, включително по време на хипервръзка с или от сайтове на трети страни. „БАЧКАМ“ и съдружниците ще прилагат подходящи технически и организационни мерки, за да осигурят ниво на сигурност, адаптирано към риска относно всяка лична информация, предоставена от Вас.

Независимо от която и да е функция, която даден клиент може да използва, за да ускори подбора на „БАЧКАМ“, всеки клиент е отговорен за определяне на нужната задача или обект или предлагането на задачата или обекта си и избора на техния аналог и „БАЧКАМ“ не гарантира стоки или услуги, закупени от клиент, и не препоръчва никой конкретен потребител. „БАЧКАМ“ не предоставя никакви гаранции или задължения относно способностите на който и да е потребител, професионалната му акредитация, регистрацията или лиценза.

 (b) Без отговорност

Вие признавате и се съгласявате, че „БАЧКАМ“ желае само да предостави платформата „БАЧКАМ“, ако сте съгласни с определени ограничения на нашата отговорност към Вас и трети страни. В тази връзка Вие се съгласявате да не държите „БАЧКАМ“ и съдружниците или техните корпоративни партньори отговорни за каквито и да било искове, искания, щети, разходи, загуби, държавни задължения, дела и/или противоречия от всякакъв вид и характер, известни и неизвестни, подозирани и неподозирани, оповестени и неразкрити, преки, косвени, случайни, действителни, непосредствени, икономически, специални или примерни, включително адвокатски хонорари и разходи (общо наречени „Задължения“), които са възникнали или могат да възникнат във връзка с използването от Ваша страна или от друга страна или неспособността да се използва платформата „БАЧКАМ“, включително, без ограничение, на каквито и да било задължения, възникващи във връзка с поведението, действието или бездействието на който и да е потребител (включително, без ограничение, по отношение на преследване, тормоз, сексуален или по друг начин, актове на физическо насилие и унищожаване на лично имущество ), всеки спор с който и да е потребител, всякакви инструкции, съвети, действия или услуги, предоставени от „БАЧКАМ“ и съдружниците, както и всяко унищожаване на Вашето създадено потребителско съдържание.

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА „БАЧКАМ“ И СЪДРУЖНИЦИТЕ ИЛИ КОРПОРАТИВНИТЕ ИМ ПАРТНЬОРИ НЕ СА ОТГОВОРНИ, А ВИЕ С НАСТОЯЩЕТО ОСВОБОЖДАВАТЕ „БАЧКАМ“ И СЪДРУЖНИЦИТЕ И КОРПОРАТИВНИТЕ ИМ ПАРТНЬОРИ ОТ ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, АКТУАЛНИ, НЕПОСРЕДСТВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРИМЕРНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ С ТОВА, НА ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА ДАННИ, ЗАГУБА НА ДОБРА ВОЛЯ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИ, КОМПЮТЪРНИ УВРЕЖДАНИЯ, ПРОПУСКИ В СИСТЕМАТА, НЕПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГО СЪДЪРЖАНИЕ, ПОДДЪРЖАНО ИЛИ ПРЕДАВАНО ОТ „БАЧКАМ“, РАЗХОДИ ЗА ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ ИЛИ АДВОКАТСКИ ТАКСИ И РАЗХОДИ), ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО ВИ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА „БАЧКАМ“ ИЛИ ЗАДАДЕНИТЕ УСЛУГИ, ДОРИ И КОГАТО СТЕ ПОСЪВЕТВАНИ ЗА ТАКАВА ВЪЗМОЖНОСТ. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА НЯКОИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЩЕТИ; В ТАКИВ СЛУЧАЙ, ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС ИЗЦЯЛО.

„БАЧКАМ“ И СЪДРУЖНИЦИТЕ ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО МОЖЕ ДА НАСТЪПИ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПЛАТФОРМАТА „БАЧКАМ“. „БАЧКАМ“  И СЪДРУЖНИЦИТЕ СЪЩО ТАКА НЕ ПОЕМАТ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО ИЛИ ПРИЛОЖИМОСТТА НА КОЯТО И ДА Е ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ИЛИ КОЙТО И ДА Е ПРЕДМЕТ, ДОСТЪПЕН ПОСРЕДСТВОМ ПЛАТФОРМАТА „БАЧКАМ“.

АКО, НЕЗАВИСИМО ОТ ГОРНИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, Е ОПРЕДЕЛЕНО, ЧЕ „БАЧКАМ“ И СЪДРУЖНИЦИТЕ ИЛИ КОРПОРАТИВНИТЕ ИМ ПАРТНЬОРИ СА ОТГОВОРНИ ЗА ЩЕТИ, НИКОГА СЪВКУПНАТА ОТГОВОРНОСТ, БИЛО ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ДОГОВОРЕНОСТТА, НАРУШЕНИЕТО, СТРИКТНАТА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ НЕЩО ДРУГО, НЯМА ДА НАДХВЪРЛЯ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ТАКСАТА, ПЛАТЕНА ОТ ВАС НА „БАЧКАМ“ (АКО СТЕ КЛИЕНТ) ИЛИ ОБЩИТЕ ПЛАЩАНИЯ ЗА УСЛУГАТА ИЛИ НАЕМА, НАПРАВЕНИ НА ВАС ОТ КЛИЕНТИ (АКО СТЕ ДОСТАВЧИК НА УСЛУГА ИЛИ ПРЕДМЕТ), ПО ВРЕМЕ НА 6-ТЕ МЕСЕЦА ПРЕДИ ВРЕМЕТО, КОГАТО Е БИЛ ПРЕДЯВЕН ТАКЪВ ИСК, ДО РАЗМЕРА, РАЗРЕШЕН ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН.